Sömnapné och olycksrisker

Trafikolyckor
Studier visar att en person med sömnapné löper sju gånger större risk att råka ut för en bilolycka. Sömnbristen gör att en person med sömnapné kan vara lika farlig bakom ratten, som en person som kör med alkohol i blodet. Personer som tillbringar mycket tid i bilen blir givetvis mer utsatta än andra liksom alla typer av yrkeschaufförer. Riskerna i trafiken innebär dessutom inte bara en fara för den som somnar, utan även för övriga trafikanter.

Olyckor på arbetet
Bristen på sömn under natten leder ofta till att man känner sig trött på dagen. Ibland kanske man till och med slumrar till, något som kan innebära stora risker, inte minst på arbetsplatser där bristande koncentration kan leda till en olycka, exempelvis inom processindustri, övervakning, vård etc. Självklart gäller samma sak för alla förare inom transportindustrin.

Sömnapné är en stor riskfaktor för bilolyckor, speciellt vid långvarig monoton körning då det är väldigt vanligt att nicka till. Det finns studier som visar att överdriven trötthet är den vanligaste orsaken till trafikolyckor, och att denna riskfaktor är lika viktig som alkohol. Att somna vid ratten är en mycket vanlig anledning till att en person med obehandlad sömnapné äntligen tar tag i situationen och går till doktorn. Den som inte sover ordentligt är också mer känslig för stress och löper högre risk att bli inblandad i olyckor på arbetet.

 

 Faktaruta 

En person med sömnapné har 6-7 gånger högre risk att råka ut för en bilolycka.